Škola

V sekci Škola najdete zápisy a texty z učiva střední a vysoké školy. Jsou zde zápisy z Dějepisu, Základů společenských věd, Religionistiky a také Latinského jazyka. Všechny chyby, jak faktické, či pravopisné, mi prosím napište do guestbooku. Doufám, že Vám zápisy dobře poslouží, jen vás prosím, tiskněte si je, přepisujte, učte se z nich, ale nedávejte si je na svůj web, kopírování textů je ošklivý nešvar internetu a tak bych se ho nerad dočkal i na svých stránkách. Děkuji.

Obsah sekce Škola

 • Základy společenských věd
 • Religionistika
 • Latina
 • Dějepis

  Základy společenských věd

  Zápisy ze Základů společenských věd svým rozsahem odpovídají maturitním otázkám ze zsv k maturitě na gymnásiu, pro takový účel byly také zhotoveny. Jejich obsahem jsou zápisy z Psychologie, Sociologie, Ekonomie, Politologie, Právo a Filosofie.

 • Psychologie
 • Sociologie
 • Ekonomie
 • Politologie
 • Právo
 • Filosofie

  Všechny tyto vědy najdete také v kompletních zápisech (cca 100 stran textu) nebo jsou zde ke stažení v pdf.

  Religionistika

  Zápisy pocházejí ze semináře religionistiky a postihují dějiny křesťanství od jeho vzniku až po současnost, dále pak biblistiku Nového a Starého zákona.

 • Dějiny křesťanství
 • Biblistika Starého zákona
 • Biblistika Nového zákona

  Všechny zápisy z religionistiky jsem shrnul do kompletních zápisů.

  Latina

  Lingua latina est non hic adhuc, sed mox erit. - Brzy tu bude alespoň slovníček. (brzy znamená tak do září 2011)

  Historie

  Zde najdete kompletní historii lidstva od pravěku až po rok 1989, dále také pomocné vědy historické a historii města Hradce Králové. Vytvořil jsem ji z původních maturitních otázek z dějepisu, takže je přímo určena jak pro studium k maturitě, tak pro studium na střední škole či prosté doplnění vědomostí.

 • Pomocné vědy historické
 • Dějiny Hradce Králové
 • Pravěk
 • Starověké říše východu
 • Starověké Řecko
 • Starověký Řím
 • Čechy ve středověku
 • Raný středověk
 • Vrcholný středověk
 • Čechy v novověku
 • Raný novověk
 • Čechy do 2.sv.v.
 • Svět do 1.sv.v.
 • První světová válka
 • Druhá světová válka
 • Čechy po 2.sv.v.
 • Studená válka

  Všechny zápisy z dějepisu najdete v kompletních zápisech (cca 150 stran), nebo si je můžete stáhnout v pdf.

 • Rozcestník

  Novinky
  Guestbook
  Škola
  Pravidla společenského chování
  Jak se staví hrad

  Ostatní

  Rome Total War
  Střepy

  Uspořádání webu

  V levém sloupci najdete hlavní menu, v pravé části webu jsou pak odkazy, které se vztahují jen k dané stránce. Na hlavní stránku se dostanete kliknutím na logo v záhlaví.

  Počítadlo


  Škola

  Co zde najdete

  ZSV

  Psychologie
  Sociologie
  Ekonomie
  Politologie
  Právo
  Filosofie

  Religionistika

  Religionistika
  Dějiny křesťanství
  Biblistika Starého zákona
  Biblistika Nového zákona

  Latina

  "Non est, sed erit."

  Historie

  Pomocné vědy historické
  Dějiny Hradce Králové
  Pravěk
  Starověké říše východu
  Starověké Řecko
  Starověký Řím
  Čechy ve středověku
  Raný středověk
  Vrcholný středověk
  Čechy v novověku
  Raný novověk
  Čechy do 2.sv.v.
  Svět do 1.sv.v.
  První světová válka
  Druhá světová válka
  Čechy po 2.sv.v.
  Studená válka

  Kompletní zápisy

  ZSV
  Religionistika
  Dějiny lidstva

  Ke stažení

  ZSV v pdf
  Dějepis v pdf

  Externí odkazy

  Matematika Polopatě
  Dějepis.com