Střepy

Tuto sekci jsem nazval střepy. Někomu přijdou střepy jako smetí, hromada nesourodých útvarů netvořících jeden celek, ale někdy se v nich může objevit i hezký střípek. Taková je i tato sekce, píši zde svoje nápady, postřehy, rady nebo zde prostě zveřejním to, co se nehodí jinam.

Seminární práce z Kabaly - rozhodl jsem se zveřejnit tu svoji seminární práci z Kabaly, kterou jsem napsal v roce 2011 na seminář z Religionistiky. Konkrétně u této práce bych však byl nerad, kdyby ji někdo vydával za vlastní.

Referát na sv. Filipa Neriho - dalším příspěvkem je referát na sv. Filipa Neriho .

Letopočty starověku - jde o vypsání všech (podle mne) důležitých letopočtů starověku, kterými jsem si pomáhal ke studiu k maturitě z dějepisu. Jsou tam vypsané i podrobné a méně významné letopočty, celkem asi 200 dat.

Zasvěcený život - přidávám zápis ze zasvěceného života - vznik a rozvoj křesťanského mnišství a obnova řeholního života ve vrcholném středověku.

Vtipy pro zasmání - v rámci přesouvání starého webu na nový jsem dodávám vtipy z původního webu.

Rozcestník

Novinky
Guestbook
Škola
Pravidla společenského chování
Jak se staví hrad

Ostatní

Rome Total War
Střepy

Uspořádání webu

V levém sloupci najdete hlavní menu, v pravé části webu jsou pak odkazy, které se vztahují jen k dané stránce. Na hlavní stránku se dostanete kliknutím na logo v záhlaví.

Počítadlo


Střepy a střípky

Hlavní stránka střepů
Sem. práce z Kabaly
sv. Filip Neri
Letopočty starověku
Zasvěcený život
Vtipy